KAYGI BOZUKLUĞUNUN BİR TÜRÜ OLANPANİK BOZUKLUĞUNAİLE TERAPİ YÖNTEMLERİYLE BERABER İNCELENMESİ

Authors

  • Tubanur Çelik İskifoğlu Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke, KKTC

Abstract

AN INVESTIGATION INTO PANIC-DISORDER AS A PART OF ANXIETY-DISORDER REGARDING FAMILY THERAPY METHODS

The aim of this study is to conduct a short review of the related literature about panic attack, panic disorder, and anxiety disorder, of which many suffer although little known about them and the family therapy methods, which have been frequently considered for the healing process of the psychological state. For this reason, the first attempt was to define anxiety disorder and panic disorder. Review continued with elaborating on the factors causing panic disorder and panic attack. Following that, the sort of family therapy method, which is needed in regard to the nature of the attack, has been negotiated on the basis of the definitions derived from the related literature. The results of the review yielded that in our culture panic attack syndrome caused by panic disorder is being confused with other types of anxiety disorder since the symptoms are quite similar. The related literature, which defined panic disorder and other anxiety types have been mostly based on Western culture and represent their understanding of the problem. According to western expressions, the best therapy method is the Cognitive Behavioral Therapy formed by family therapy methods and the most contemporary method of detecting panic disorder is the use of Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), which physically shows evidence regarding the existence of panic disorder. 

Keywords: Anxiety disorder, panic disorder, panic attack, CBT

Özet

Bu çalışmanın amacı;panik bozukluk sebebiyle panik atak yaşayan insanların tedavilerinde dikkate alınabilecek olan aile terapi yöntemleri ile ilgili kısa bir derleme yaparak ilgili literatüre hem katkı sağlamak hem de popüler olmasına rağmen hakkında çok az yayın bulunan bu konuya dikkat çekmektir. Bu sebeple; kaygı bozukluğu ve buna bağlı oluşan panik bozukluk ve panik atak kavramları tanımlanmış ve bu tanımlamalardan elde edilen çıkarımlara bağlı kalarak hangi aile terapi yöntemlerinin uygun olacağı ve nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili literatür destekli açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre; panik bozukluk kaygı bozukluğunun altında bulunan türlerden sadece biridir. Toplumumuzda panik bozukluğun atağa geçmiş durumu olan panik atak diğer hastalıklarla karıştırılmakta veTürk Literatüründe fazla bilinmeyen panik bozukluk gelişen teknoloji ve stresli yaşam biçimiyle günümüzde çok fazla yaygınlaşarak devam etmektedir. Toplumumuzda panik bozukluğu olan çoğu insan bu durumu kabullenmek ve tedavi olmak yerine bu durumun kaderleri olduğuna inanır ve bu şekilde yaşamaya çalışarak hem kendilerini hem de ailesinin hayatını zorlaştırırlar. Tedavi sürecinde ise en etkili ve ilaçsız tedavi yöntemi olan BDT’nin kişinin beyin yapısındaki nörolojik ağa etki ettiğiFonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme yani fMRI (functional magnetic resonance imaging) olduğu saptanmıştır.   

Anahtar Sözcükler: Kaygı bozukluğu, panik bozukluk, panik atak, BDT.

KAYNAKÇA

American Psychiatric Association. (2014). DSM-5 Tanı ölçütleri başvuru el kitabı (E. Köroğlu, Çev.) Ankara: HYB Yayıncılık.

Apfeldorf, W. J., Shear, M. K., Leon, A. C., &Portera, L. (1994). A brief screen for panic disorder.Journal of Anxiety Disorders, 10, 71–78.

Austin, V., & Scierra, D. (2015). Çocuk ve ergenlerde duygusal ve davranışsal bozukluklar (M. Özekes, Çev.) Ankara: Nobel.

Barlow, D. H. (2002).Anxiety and its disorders: the nature and treatment of anxiety and panic, 2nd ed. New York, NY: Guilford Press.

Barlow, D. H., Allen, L. B., & Choate, M. L. (2004). Toward a unified treatment for emotional disorders.Behavior Therapy, 35, 205–230.

Barlow, D. H., Gorman, J. M., Shear, M. K., & Woods, S. W. (2000). Cognitive-behavioral therapy, imipramine, or their combination for panic disorder: A randomized controlled trial. Journal of the American Medical Association, 283, 2529–2536.

Başaran, S. K., &Sütçü, S. T. (2016).Panikbozukluğuntedavisindebilişseldavranışçıgrupterapisininetkililiği: Sistematikbirgözdengeçirme. PsikeatrideGüncelYaklaşımlar, 8(1), 79-94.

Brown, L.A., LeBeau, R., Liao, B., Niles, A. N., Glenn, D., &Craske, M. G. (2016).A comparison of the nature and correlates of panic attacks in the context of panic disorder and social anxiety disorder.Psychiatry Reseach, 235, 69-76.

Carleton, R. N. (2012). The intolerance of uncertainty construct in the context of anxiety disorders: Theoretical and practical perspectives. Expert Review of Neurotherapeutics, 12, 937–947.

Carleton, R. N., Collimore, K. C., &Asmundson, G. J. G. (2010). "It's not just the judgements – it's that I don't know": Intolerance of uncertainty as a predictor of social anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 24, 189–195.

Carleton, R. N., Duranceau, S., Freeston, M. H., Boelen, P. A., McCabe, R. E., & Antony, M. M. (2014). ‘But it might be a heart attack’: Intorelance of uncertainty and panic disorder symptoms. Journal of Anxiety Disorders, 28, 463-470.

Corey, G. (2008). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları (T. Ergene, Çev.) Ankara: Mentis.

Deacon, B., & Abramowitz, J. (2006).Anxiety sensitivity and its dimensions across the anxiety disorders.Journal of Anxiety Disorders, 20, 837–857.

Dugas, M. J., Buhr, K., &Ladouceur, R. (2004). The role of intolerance of uncertainty in the etiology and maintenance of generalized anxiety disorder. In: R.G.

Fentz, H. N., Arandt, M., O’Toole, M. S., Hoffart, A., &Hougaard, E. (2014). The mediational role of panic disorder: A systematic review and meta-analysis. Behaviour Research and Therapy, 60, 23-33.

Fentz, H. N., Hoffart, A., Jensen, M. B., Arandt, M., O’Toole, M. S., Rosenberg N. K., &Hougaard, E. (2013).  Mechanisms of change in cognitive behavior therapy for panic disorder: The role of panic self-efficacy and catastrophic misinterpretations. Behaviour Research and Therapy, 51, 579-587.

Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.

Köroğlu, E. (2010). Panik bozukluğu nedir? Nasıl başedilir? Ankara: Pegem Akademi.

Mahoney, A. E., & McEvoy, P. M. (2012a).Trait versus situation-specific intolerance of uncertainty in a clinical sample with anxiety and depressive disorders.Cognitive Behaviour Therapy, 41, 26–39.

Mahoney, A. E., & McEvoy, P. M. (2012b).A transdiagnostic examination of intolerance of uncertainty across anxiety and depressive disorders.Cognitive Behaviour Therapy, 41, 212–222.

Maller, R. G., & Reiss, S. (1992). Anxiety sensitivity in 1984 and panic attacks in 1987. Journal of Anxiety Disorders, 6, 241–247.

Özabacı, N., & Erkan, Z. (2014). Aile danışmanlığı: Kuram ve uygulamalara genel bir bakış. Ankara: Pegem Akademi.

Özgüven, İ. E. (2000). Evlilik ve aile terapisi. Ankara: PDREM Yayınları

Sungur, M. Z. (2003). Bilişsel-davranışçıterapilerintemelilkeveözellikleriveentegreyaklaşımınyararları. 3P Dergisi, 11(2), 31-38.

Yang, Y., Kircher, T., &Straube, B. (2014). The neural correlates of behavioral therapy: Recent progress in the investigation of patients with panic disorder. Behaviour Researchand Therapy, 62, 88-96.

 

Downloads

Published

2016-12-31

How to Cite

Çelik İskifoğlu, T. . (2016). KAYGI BOZUKLUĞUNUN BİR TÜRÜ OLANPANİK BOZUKLUĞUNAİLE TERAPİ YÖNTEMLERİYLE BERABER İNCELENMESİ. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling ISSN: 1300-7432, 5(2), 71–78. Retrieved from https://tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/73

Issue

Section

Research Article