KKTC’DE FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARIN ERKEN MÜDAHALESİNİN ÖNEMİ

Authors

  • Vasfiye Karabıyık Lefke Avrupa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, KKTC
  • Ayşegül Ataman Lefke Avrupa Üniversitesi Dr Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü, Lefke-KKTC

Abstract

THE SIGNIFICANCE OF EARLY INTERVENTION TO THE KIDS DEVELOPING DIFFERENTLY

During the first years of childhood, compared to the insensible parents, the parents who are more sensitive and responsive in their interaction with the kids have more positive effects on the kids’ cognitive, socioemotional and communicative development. These positive effects are critically important for the kids who demonstrate a normal progress, who are premature, whose development is at risk and for those who are affected by inefficacy. In this respect, early intervention plays an important role in enhancing the relationship among mothers and their kids. In this study, the importance of early intervention has been emphasized, the research area has been scanned and the current situation regarding early intervention has been examined.  In consequence of revealing the current situation of early intervention, the children who are at risk have been specified and suggestions related to necessary intervention at critical period have been made.

Keywords: Special Education, children demostrating different development, early intervention

Özet

Çocukluk döneminin ilk yıllarında, çocukları ile olan etkileşiminde daha duyarlı ve yanıtlayıcı olan ebeveynlerin, çocukların bilişsel, iletişim, sosyo-duygusal gelişimleri üzerinde, duyarlı olmayan ebeveynlere göre daha fazla olumlu etkileri vardır. Bu olumlu etkiler, normal gelişim gösteren çocuklar, erken doğmuş ve gelişimi risk altında olan çocuklar ve yetersizlikten etkilenmiş çocuklar için kritik ölçüde önemlidir. Bu bağlamda annelerin çocukları ile olan etkileşimlerini daha nitelikli duruma getirmek için erken müdahale oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada, erken müdahalenin önemi vurgulanmış, alan yazın taranarak araştırma yapılmış ve KKTC’de erken müdahaleye ilişkin var olan durum incelenmiştir. Erken müdahaleye ilişkin var olan durumun ortaya konulması sonucunda risk altındaki çocukların belirlenerek kritik dönemde  gerekli müdahalelerin yapılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, farklı gelişim gösteren çocuklar, erken müdahale

KAYNAKÇA

Ataman, A. (2003). Gelişim, Kuramlar ve Kavramlar. (Edit. Ayşegül Ataman) Gelişim ve Öğrenme. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Ankara.

Çelebi, K. (2003). 0-5 Yaş Dönemi Özürlü Çocukların Özel Eğitim Hizmetlerinden Yararlanma Oranını Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.

Çelik, S. (2012). Problem Davranışları Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı Anaokulu Versiyonunun Etkililiği. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Erdiller, Z. (2014). Erken Çocukluk Eğitimine Temel Olan Bazı Düşünürler. (Ed. İbrahim H. Diken). Erken Çocukluk Eğitimi. Eğiten Kitap. Ankara.

Meece, J. L. (2002). Adolescent Development for Educators. McGraw-Hill Companies. America.

Santrock, J. W. (2016). (Çeviri Editörü: Galip Yüksel). Yaşam Boyu Gelişim. Gelişim Psikolojisi. Nobel Yayıncılık.

Sazak Pınar, E. (2006). Dünya’da ve Türkiye’de erken çocukluk özel eğitiminin gelişimi.ve erken çocukluk özel eğitim uygulamaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Dergisi, 7 (2), 71-83.

Taşkın, N. (2014). Okul Öncesi Eğitime Temel Olan Bazı Görüşler. (Edt. Gelengül Haktanır) Okul Öncesi Eğitime Giriş. Anı Yayıncılık. Ankara.

Toper Korkmaz, Ö (2015). Eve Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programını (Eteçom) Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklar ve Anneleri Üzerindeki Etkililiği. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Peterson, N. L. (1987). Early İntervention For Handicapped And At-Risk Children. Love Publishing Company. U.S.A.

Polis Genel Müdürlüğü (2016). Muhaceret Bölümü. Lefkoşa.

Sayıl, M. (2016). Yaşam Boyu Bakış Açısı. Gelip Yüksel. (Çeviri Editörü)Yaşam Boyu Gelişim.

Yıldırım Doğru, S. S. ve Durmuşoğlu Saltalı, N. (2013). Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim. Maya Akademi, Ankara.

 

Downloads

Published

2017-06-30

How to Cite

Karabıyık, V. ., & Ataman, A. . (2017). KKTC’DE FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARIN ERKEN MÜDAHALESİNİN ÖNEMİ. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling ISSN: 1300-7432, 6(1), 16–26. Retrieved from https://tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/49

Issue

Section

Research Article