INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NEEDS OF PARENTS WHOSE CHILDREN ATTEND THE INCLUSION CLASS AND THEIR LEVELS OF BURNOUT

Authors

Keywords:

Inclusion, Parent, Burnout, Special Education

Abstract

Present study aims at determining the relationship between the needs of parents whose children are attending inclusion classes in the TRNC and their burnout levels. This study encompasses 150 parents in total. The scale used within the scope of the research was applied to the parents of children with special needs (150 participants), who attend the general education class affiliated to the TRNC “Ministry of National Education and Culture Primary Education Department” in the 2019-2020 academic year, via Google Forms. In this regard, scanning model was utilized in the present research. In the study, the "Scale of Identifying the Needs of Parents whose Children Attend Inclusive Education" was utilized to determine the desires of the parents and the "Maslach Burnout Scale-Parent Form" was employed by researchers to reveal the burnout levels of the parents. Based on the relational results between the scale of determining the needs of the families of the students receiving inclusive education and the “Maslach Burnout Scale”, it has been determined that there are statistically significant and positive correlations between the scores that the parents got from the scale of determining the needs of the families of the students receiving inclusive education, from the sub-dimensions of the scale, from the overall “Maslach Burnout Scale” and from the sub-dimension of emotional burnout in the scale.

Keywords: Inclusion, parent, burnout, special education.

REFERENCES

Akandere, M., Acar, M., & Bastug, G. (2009). Zihinsel ve fiziksel engelli cocuga sahip anne ve babaların yasam doyumu ve umutsuzluk duzeylerinin incelenmesi [Investigating the hopelessness and life satisfaction levels of the parents with mental disabled child]. Selçuk University Social Sciences Institute Journal (SUSBED), 22, 23-32.

Akbaba, A., & Tutuncu, Y. (2021). İlkogretim ogretmenlerinin kaynastırma egitimi ile ilgili gorusleri [With elementary training of primary teachers related feedback]. Journal of International Social Research, 14(78), 71-81.

Anilan, H., & Kayacan, G. (2015). Sınıf öğretmenlerinin gözüyle kaynaştırma eğitimi gerçeği [The reality of inclusive education through classroom teachers]. Bartın University Journal of Faculty of Education, 74-90.

Aydemir, E. (2021). Kuresel salgın baglamında ozel gereksinimli cocuk sahibi ebeveynlerin yasadıgı sorunlar [Problems experienced by parents of children with special needs in the context of the global epidemic]. Istanbul Sabahattin Zaim University Journal of Social Sciences9(18), 1-12.

Batu, S. (2015). Kaynastırma ve destek ozel egitim hizmetleri [in Turkish]. İ. H. Diken (Ed.). Ozel egitime gereksinimi olan ogrenciler ve ozel egitim icinde (11th edition, p. 90-105). Ankara: Pegem Akademi.

Buldu, E., Ozer, A., & Calıskan, G. (2021). Turkiye’de okul oncesinde kaynastırma egitimine iliskin paydas goruslerinin incelenmesi: Bir derleme calısması [The investigation of stake holders’ opinions about inclusive education in early childhood in Turkey: A literature review]. Journal of Early Childhood Studies5(2), 649-673. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202152343

Butcher, P. R., Wind, T., & Bouma, A. (2008) Parenting stress in mothers and fathers of a child with a hemiparesis: sources of stress, intervening factors and long-term expressions of stres. Child: Care, Health and Development, 34(4), 530-541. https://doi.org/10.1111/j.1365‑2214.2008.00842.x

Delambo, D., Chung, W., & Huang, W. (2011). Stress and age: a comparison of Asian American and Non-Asian American parents of children with developmental disabilities. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 23, 129-141. https://doi.org/10.1007/s10882‑010‑9211-3

Ersoy Quadir, S., & Temiz, G. (2018). Engelli cocugu olan annelerin gereksinimlerini etkileyen faktorlerin incelenmesi (Konya ili ornegi) [Examination of the factors affecting the needs of mothers with disabled children (example of Konya region)]. Journal of International Social Research11(61). http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2975

Hassall, R., Rose, J., & McDonald, J. (2005). Parenting stress in mothers of children with an intellectual disability: The effects of parental cognitions in relation to child characteristics and family support. Journal of Intellectual Disability Research, 49, 405–418. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2005.00673.x

Karadağ, G. (2009). Engelli çocuğa sahip annelerin yaşadıkları güçlükler ile aileden algıladıkları sosyal destek ve umutsuzluk düzeyleri [Hardships undergone by mothers with handicapped children, hopelessness and social support from family]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(4), 315-322.

Karasar, N. (2009). Bilimsel arastırma yontemi [Scientific research method]. Ankara: Nobel Yayınları.

Koçyiğit, S. (2015). Ana siniflarinda kaynaştirma eğitimi uygulamalarina ilişkin öğretmen-rehber öğretmen ve ebeveyn görüşleri [The opinions of teachers-counselors and parents about the application of integration in kindergartens]. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 4(1), 391-415.

Kucukozyigit, M. S., Aslan, C., & Yalcin, G. (2021). Görme yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerin gereksinimlerinin belirlenmesi [Determining the needs of families with children with visual impairment]. Cumhuriyet International Journal of Education10(3), 1214-1239. https://doi.org/10.30703/cije.833902

Kumcagiz, H., Bozkurt, Y., & Kurtoglu, E. (2018). Zihinsel engelli öğrencilerin ailelerinin gereksinimlerinin belirlenmesi [Identification of the needs of families with mentally retarded children]. Journal of Samsun Health Sciences3(1), 1‑9.

Metin, N. (2015). Kaynastırma. N. Baykoc (Ed.). Ozel Gereksinimli Cocuklar ve Ozel Egitim icinde (3rd edition, p. 89-103). Ankara: Egiten Kitap.

Nuri, C. (2019). Dikkat eksikligi hiperaktivite bozuklugu olan cocukların ailelerine sunulan destek egitim programının ailenin guclendirilmesine etkisi [Unpublished Doctoral Thesis]. Yakın Dogu University, Lefkosa, North Cyprus.

Nuri, C., Akcamete, G., & Direktor, C. (2019). The quality of life and stress levels in parents of children with attention deficit hyperactivity disorder. European Journal of Special Education Research, 4 (3), 27-40. Retrieved from: https://oapub.org/edu/index.php/ejse/article/view/2450/5088

Nuri, C., Akcamete, G., & Direktor, C. (2021). The trial support program for empowerment of parents of children with ADHD. Psychology, Health&Medicine, 1-10. https://doi.org/10.1080/13548506.2021.1975786

Özsoy, S. A., Özkahraman, A. G. Ş., & Çalli, Y. H. F. (2006). Zihinsel engelli çocuk sahibi ailelerin yaşadıkları güçlüklerin incelenmesi [Review of hardships undergone by families with mentally retarded children]. Journal of Social Policy Studies, 9(9), 69-78.

Şengül, S., & Baykan, H. (2013). Zihinsel engelli çocukların annelerinde depresyon, anksiyete ve stresle başa çıkma tutumları [Depression, anxiety, stress coping strategies of the mothers of mentally-disabled children]. Kocatepe Medical Journal, 14(1), 30-39.

Şengün, H., & Toptaş, V. (2021). Sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi [Determination of primary school teacher candidates' views on inclusive education]. International Journal of Karamanoglu Mehmetbey Educational Research, 3(1), 44-51. https://doi.org/10.47770/ukmead.934944

Sevimli, E. (2022). Pandemi döneminde 6-18 yaş grubundaki özel gereksinimli çocukların annelerinin tükenmişlik düzeyleri ve aile işlevselliğinin incelenmesi [Investigation of burnout levels and family functioning of mothers of children with special needs in the age group 6-18 during pandemic period] (Unpublished Master Thesis). Hacettepe University, Ankara.

Sivrikaya, T., & Tekinarslan, İ. Ç. (2013). Zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip annelerde stres, sosyal destek ve aile yükü [The stress, social support and burden of mothers of children with intellectual disabilities]. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 14(02), 17-31. https://doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000182

Sucuoglu, B., & Kargın, T. (2006). İlkogretimde kaynastırma uygulamaları: Yaklasımlar yontemler teknikler [in Turkish]. Ankara: Morpa Kultur Publications

Sucuoglu, B., & Kargın, T. (2010). İlkogretimde kaynastırma uygulamaları [in Turkish]. Ankara: Kok Publishing.

Tehee, E., Honan, R., & Hevey, D. (2009). Factors contributing to stress in parents of individuals with autistic spectrum disorders. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 22, 34-42. https://doi.org/10.1111/j.1468‑3148.2008.00437.x

Topal, S. (2021). Özel gereksinimli çocuğa sahip annelerin etkilenmişlik düzeyinin tükenmişlik, anksiyete ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between level of impact and burnout, anxiety and quality of life of mothers with special needed children] (Unpublished Master Thesis). Pamukkale University, Denizli, Turkey.

Toy, A. B., & Kesici, İ. (2020). Özel gereksinimli çocuğu olan annelerin eğitim ihtiyaçlari [Educational needs of mothers with special required children]. Journal of Advanced Education Studies2(1), 61-93.

Wang, P., & Michaels, C. A. (2009). Chinese families of children with severe disabilities: Family needs and available support. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 34(2), 21-32. https://doi.org/10.2511/rpsd.34.2.21

Yarar, F., Bayramoglu, S., & Senol, H. (2021). COVID-19 pandemi doneminin ozel gereksinimli cocuk annelerinde anksiyete ve yasam kalitesi uzerine etkisinin incelenmesi [Examining of the effect of COVID-19 pandemic period on anxiety and quality of life in mother of children with special needs]. Journal of Duzce University Health Sciences Institute11(3), 410-416. https://doi.org/10.33631/duzcesbed.871934

Yıldırım, E. S., & Akcamete, G. (2014). Coklu yetersizligi olan cocuga sahip annelerin erken cocukluk ozel egitimi hizmetleri surecinde karsılastıkları gucluklerin belirlenmesi [Determination of difficulties encountered by mothers having children with multiple disabilities during early childhood special education services process]. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(1), 74-89.

Yuzbası, D. V. (2019). Zihinsel engelli cocuga sahip annelerin iyi oluslarının basa cıkma tarzları, aile gereksinimleri ve sosyal destek degiskenleriyle modellenmesi [The modeling of well-being of mothers with mentally retarded children by coping strategies, family needs and social support]. Celal Bayar University Journal of Social Sciences, 17(1), 107-134. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.467127

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

AKÜN, B., NURI, C., & KARABIYIK, V. (2022). INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NEEDS OF PARENTS WHOSE CHILDREN ATTEND THE INCLUSION CLASS AND THEIR LEVELS OF BURNOUT. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling ISSN: 1300-7432, 11(1), 19–27. Retrieved from https://tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/152

Issue

Section

Research Article